Conspage


Gerrit J. Hasperhoven
Orion 21
7071 TG Ulft

M: 06 - 2234 0354

info@conspage.nl
www.conspage.nl

Gemeente Reusel-De Mierden


Takenpakket:

Team Ruimtelijk Beheer
Onderzoek werkwijzen
Rapportage en advies toekomstbestendige werkwijze van het team
Implementatie nieuwe rollen, taken en verantwoordelijkheden
Advisering aanschaf en beheer wagen en machinepark

ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -