Conspage


Gerrit J. Hasperhoven
Orion 21
7071 TG Ulft

M: 06 - 2234 0354

info@conspage.nl
www.conspage.nl

Conspage & Interim management

Interim-management bij een buitendienst of civiele groep of -team

Te denken valt hierbij aan:
Doorlichten werkwijze organisatie
Opstellen van reële uitvoeringsplanningen
Invoering en implementatie van de verbeterplannen


Toelichting

De dienstverlening van Conspage op dit vlak kan het volgende inhouden:
Wordt er efficiënt gewerkt. Wat doet men zelf en wat wordt er uitbesteedt. Welke uitstraling moet er naar de buitenwereld zijn, kortom hoe wil je overkomen. Wat heb je daar voor over. Al deze zaken zullen meegenomen worden in een soort scan van de huidige organisatie
Na vaststelling van de ambities wordt een verbeterplan opgesteld in nauw overleg met en met alle eigen identiteitsruimte behoudend voor de opdrachtgever
Implementatie van de uiteindelijk gekozen werkwijze
Voor een af te spreken tijd langer leiding geven dan de implementatie, veelal op part time basis


Opdrachtgever

Uitgangspunt bij deze opsomming van werkzaamheden is een overheidsorgaan (gemeente, waterschap of provincie).
Het kan echter ook gedaan worden voor een uitvoeringtak van een aannemer (zowel civiel als cultuur).

ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -