Conspage


Gerrit J. Hasperhoven
Orion 21
7071 TG Ulft

M: 06 - 2234 0354

info@conspage.nl
www.conspage.nl

Gemeente Zoetermeer


Takenpakket:

afdeling Stadsbeheer
Onderzoek rollen, taken en verantwoordelijkheden van de afdeling
Implementatie Geo Visia als beheertool
Basis op Orde – primair beheerproces
Opstellen convenant met Hoogheemraadschap Rijnland betreffende baggeropgave en uitvoering / budgetramingen meerjarig
Coördinatie uitvoering KRW maatregelen Hoogheemraadschap Rijnland op gebied van Zoetermeer

ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -