Conspage


Gerrit J. Hasperhoven
Orion 21
7071 TG Ulft

M: 06 - 2234 0354

info@conspage.nl
www.conspage.nl

Conspage Portfolio


Gemeente Hardenberg (Overijssel)

afdeling 'Beheer Openbare Ruimte', cluster 'Voorbereidend Beheer' met het volgende takenpakket:
Invulling van de functie Senior werkvoorbereider, inclusief aansturing en coaching van het cluster
Opstellen van vervangingsplanningen en uitwerking hiervan
Contacten met derden inzake onderhoud en vervanging openbare verlichting
Afstemming beheerwerkzaamheden met de afdeling Infrastructuur en Gebouwen
Voorkomende werkzaamheden op het gebied van planning en werkvoorbereiding
Lid van de werkgroep voor het tot stand brengen van de nieuw op te richten gemeentewerf, als mede het op te richten steunpunt
Opstellen Ruimtelijk programma van Eisen
Architectenselectie via prijsvraag
Logistieke indeling
Civieltechnische indeling inclusief watersysteem hemelwater
Aanbesteding aannemer
Inkoop projectinrichting, werkplaats – en magazijninrichting
Bouwteamlid


Gemeente Mill en Sint Hubert (Noord - Brabant)

Binnen de afdeling 'Ruimtelijk Beheer' als beleidsmedewerker Riool & Water, daarna projectleiding diverse majeure projecten.
Basis Rioleringsplan 2008 opgesteld i.s.m. Grontmij
Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan 2008-2014 opgesteld i.s.m. Kragten
DG Dialog riool op orde
Projectleider natuurontwikkeling De Kuilen
Projectleider reconstructie Vloetsestraat en Den Oeral te Mill


Gemeente Maasdonk (Noord - Brabant)

Afdeling Grondgebied, bureau Civiel en Cultuurtechniek
Rioolbeleid
Voorbereiden en opstellen Verbreed GRP 2013 - 2018
Projectleiding integraal beheer projecten
Coaching rioolbeheerder
Implementeren Waterfilosofie
Opstellen beleid wegbeheer voor 2012 - 2018
Diverse kleinere projecten/projectleiding


Gemeente Alphen aan den Rijn (Zuid - Holland)

Afdeling Stadsbeheer van de Directie Grondgebied
Coaching riool/water domeinbeheerder
Opstellen en implementeren Waterfilosofie
Beheer op orde/integraal

ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -