Conspage


Gerrit J. Hasperhoven
Orion 21
7071 TG Ulft

M: 06 - 2234 0354

info@conspage.nl
www.conspage.nl

Gemeente Mill en Sint Hubert


Takenpakket:

Binnen de afdeling 'Ruimtelijk Beheer' als beleidsmedewerker Riool & Water, daarna projectleiding diverse majeure projecten.
Basis Rioleringsplan 2008 opgesteld i.s.m. Grontmij
Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan 2008-2014 opgesteld i.s.m. Kragten
DG Dialog riool op orde
Projectleider natuurontwikkeling De Kuilen
Projectleider reconstructie Vloetsestraat en Den Oeral te Mill

ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -